پنج راه برای داشتن بودجه بازاریابی فرانشیز هوشمندانه

نویسنده: محمدحسین فوقانی 1395/12/19 593
پنج راه برای داشتن بودجه بازاریابی فرانشیز هوشمندانه

به دلیل پیشرفت ها در تکنولوژی و بازاریابی دیجیتال، امروزه امتیاز دهندگان با تعداد زیادی از گزینه های موجود برای کمک به سرعت بخشیدن به مشارکت مشتری با نشان تجاری خودشان، مدیریت مدلهای بازاریابی امتیازدار، و ایجاد بهره وری ها، بدون شکست بودجه روبرو هستند. در اینجا پنج نکته وجود دارد برای کمک به صرفه جویی در وقت و پول در زمان نتایج بازاریابی مطلوب تر.

 

1. استفاده از اتوماسیون بازاریابی

امروزه اتوماسیون می تواند به سادگی در هر نقطه تماس مسیر مشتری مورد یکپارچه شود. بازاریابی از طریق رایانامه، بازاریابی محتوا، و مدیریت رسانه اجتماعی تنها سه حیطه هستند که می توانند در جهت پیشرفت بهره وری ها در میان مدل امتیاز یک شرکت اتوماسیون شوند. 

 

2. برای نگرش های عمیق مشتری از فراکافتی های اطلاعاتی بهره ببرید

امتیاز دهندگان می توانند بر ابزارهای فراکافتی های اطلاعاتی جهت دستیابی به نگرش های مشتری در میان تمام سلسله مراتب امتیاز احاطه داشته باشند، و به سرعت بفهمند که مشتریان آنها چه کسانی هستند، کجا و چه زمانی خرید می کنند، به خوبی درک دلیل آنها. سپس این اطلاعات می توانند برای ایجاد مسیر مشتری بیشتر منسجم و خوشایند سازگار با تمام امتیازات مورد استفاده قرار بگیرند.

شاید شما خواهان نگاه 360 درجه ای مشتری هستید که توسط آزمایشگاه های کانوپی ارائه می شود، یا نگرشهای ساده و مؤثر موجود در میان خط مشی هایی همانند کیس متریکس. فراکافتی های صحیح به شما اطلاعات کافی برای عملگرایی می بخشد، بدون اشباع کردن شما از اطلاعات غیرساختاری.

 

3. از یک مدیریت رابطه مشتری برای سرعت بخشیدن به بهره وری استفاده کنید

با توجه به بودجه، تعداد زیادی ابزارهای آزاد و مدیریت رابطه مشتری اشتراکی وجود دارد تا سودمندانه پایگاه داده ای از مشتریان را در میان یک امتیاز در حال رشد مدیریت کنند.

یک سیستم عامل مدیریت رابطه مشتری ابری همانند سیلزفُرس این اختیار را به امتیازات می دهد تا بی درنگ در اطلاعات مشتری و از هر دستگاه با امتیاز دهنده مساعدت بعمل آورد. همچنین به امتیاز دهنده اجازه می دهد تا به سرعت در اطلاعات مشتری جستجو کند، و نگرش های سودمند بیشتری در خلال چرخه های خریدها و استراتژی های قیمت گذاری به دست آورد.

 

4. نگاه 360 درجه ای مشتری

با استفاده از مدیریت رابطه مشتری، سیستم  عامل های اتوماسیون، و فراکافتی های اطلاعات، امتیاز دهندگان می تواند نگاهی 360 درجه از مشتریانشان به دست آورند، و سودمندانه تر راههایی پیدا کنند تا نیازهای خریداریشان را بهبود بخشند. یک نگاه 360 درجه از هر نقطه ی ارتباطی یک مشتری با تجارت شما اطلاعات جمع آوری می کند، از اشارات به رسانه های اجتماعی و بازدیدهای وبسایت گرفته تا مکالمات با مرکز تماس یا فروش های داخل فروشگاهی. یک نگاه مشتری جامع واقعی اطلاعات ساختاری که شما باید از قبل در پایگاه های داده با داده های غیرساختاری برهم کنش های آنلاین را در کنار هم قرار می دهد، به شما کمک می کند تا اعمال مشتری را پیش بینی کرده و نقاط درد را تسهیل بخشید.

این استراتژی پخته می تواند به طور مؤثر زمان صرف شده بر روی تلاش های بازاریابی را کاهش دهد، در حالیکه یک تجربه بهتر و شخصی تر شده ی مشتری را ممکن می سازد. 

 

5. آیا شما به سادگی تحقیق می کنید

به سادگی می توان از ازدیاد ابزارهای بازاریابی دیجیتال و سیستم های موجود در بازار خسته شد. ترفند اینست که آنرا به سادگی انجام دهید، خرید کنید، و راه حل های جامع و قابل مقایسه ای را پیدا کنید که نگرش های مورد نظر شما را به ارمغان می آورد.

تلاش بیهوده برای مدیریت بازاریابی چند شاخه و چند قسمتی؟ سیستم عامل فیوز به فعالیت بازاریابی شما مرکزیت بخشیده، برای دفتر مرکزی ایجاد رضایت می کند و به امتیازات استقلال می بخشد